OC. Oil City

oil city

Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota

Gra inspirowana historią dziewiętnastowiecznych pionierów przemysłu naftowego z Galicji. Jest ona symulacją prowadzenia biznesu dla 9–30 osób od 13 roku życia. Gracze wchodzą w role historycznych przedsiębiorców i działają w trzyosobowych spółkach. Uczestnicy podczas rozgrywki uczą się współpracy w grupie, zarządzania ryzykiem, inwestowania i planowego działania w warunkach gwałtownych zmian cen surowców. Wydawcą gry jest Małopolski Instytut Kultury.

Gry Małopolskiego Instytutu Kultury na konferencji Tarnowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku

21 czerwca 2017 roku miała miejsce w Tarnowie konferencja, która zainaugurowała projekt edukacji ekonomicznej mający na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczestników. Wzięli w niej udział nauczyciele i uczniowie lokalnych szkół.  Małopolski Instytut Kultury włączył się do konferencji z modułem poświęconym tworzeniu i wykorzystywaniu gier w edukacji.

Podczas konferencji:
– dr Edyta Kowalczyk-Boroń z Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach omówiła zjawisko przedsiębiorczości w wieku szkolnym,
– Grażyna Nowak z Fundacji „i Kropka” zaprezentowała działalność fundacji, z naciskiem na angażowanie młodzieży szkolnej do działań twórczych i przedsiębiorczych (np. tworzenie haseł i projektów materiałów promocyjnych, udział w organizacji wydarzeń kulturalnych),
–  Grażyna Kołacz i Marlena Macherzyńska prowadzące Szkolny Klubu Przedsiębiorczości w Gimnazjum w Truskolaskach zaprezentowały innowacyjne działania edukacyjne podejmowane z uczniami (m In. wykorzystanie wiedzy historycznej w edukacji ekonomicznej w inicjatywie „Śladem naszych przodków – ekonomiczna podróż w przeszłość 2017”, konkurs na rozpoznawanie walut krajów drużyn sportowych biorących udział w mistrzostwach Euro 2012, czy organizacja gry ekonomicznej na terenie szkoły w postaci  tzw. Escape Room)

Małopolski Instytut Kultury przeprowadził sesję poświęconą tworzeniu i wykorzystaniu gier ekonomicznych. Wystąpienie pt. „Konstruowanie gier dydaktycznych o tematyce ekonomicznej”, ukazało etapy tworzenia gry oraz wskazywało na możliwość wykorzystania wiedzy historycznej w procesie tworzenia gier o tematyce ekonomicznej (według metodyki interpretacji dziedzictwa rozwijanej w M!K-u). Przykładem ukazującym możliwości  w tym zakresie była gra „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota (2015), której mechanizm nawiązuje do zjawisk gospodarczych występujących w galicyjskim przemyśle naftowym na przełomie XIX i XX wieku (m. in. wahania cen, kryzys nadprodukcji na rynku ropy naftowej, technologie wykorzystywane przez ówczesnych naftowców, prowadzenie). Inny mechanizm wykorzystany został w grze „Chłopska Szkoła Biznesu” (2010, 2012, 2015), która jest symulacją działalności gospodarczej, w której ceny towarów wynikają z działań graczy w warunkach wolnego rynku (ceny towarów są wynikiem podaży i popytu oraz umiejętności negocjacyjnych graczy). Po prezentacjach uczestnicy wzięli udział w pokazowej rozgrywce „Chłopskiej Szkoły Biznesu”. Prezentacje i rozgrywki zrealizowane przez Sebastiana Wacięge i Annę Sarlej z Małopolskiego Instytutu Kultury  miały być inspiracją dla uczestników do tworzenie własnych gier ekonomicznych.

Konferencja odbyła się w tarnowskim Pałacu Młodzieży. Została zorganizowana przez Marię Krogulec-Sobowiec i Katarzynę Sypek w ramach projektu „Tarnowski Uniwersytet Pierwszego Wieku” realizowanego w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.

 

fot. S. Wacięga, MIK 2017

fot. S. Wacięga, MIK 2017, CC BY SA 3.0

Sebastian Wacięga
Sebastian Wacięga Dynamika Ekspozycji
48 (12) 422 18 84 w. 20

Facylitator zespołowego planowania strategicznego i tworzenia pomysłów programowych (misja, wizja, kierunki rozwoju, edukacja, działania i wystawy muzealne) Współtwórca gier: „Chłopska Szkoła Biznesu” i „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota”. Ukończył studia ekonomiczne i europeistyczne. Obronił doktorat o pomocniczości w lokalnej współpracy. Lubi ciszę i muzykę.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *