OC. Oil City

badania w kulturze

Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota

Gra inspirowana historią dziewiętnastowiecznych pionierów przemysłu naftowego z Galicji. Jest ona symulacją prowadzenia biznesu dla 9–30 osób od 13 roku życia. Gracze wchodzą w role historycznych przedsiębiorców i działają w trzyosobowych spółkach. Uczestnicy podczas rozgrywki uczą się współpracy w grupie, zarządzania ryzykiem, inwestowania i planowego działania w warunkach gwałtownych zmian cen surowców. Wydawcą gry jest Małopolski Instytut Kultury.

Krótkie wprowadzenie do galicyjskiego przemysłu naftowego

Destylarnia

Destylarnią nazywamy urządzenie, które umożliwia rozdzielanie i oczyszczanie ciekłych związków chemicznych, wykorzystując fakt, że wrząca mieszanina ciekła (np. ropa naftowa) wysyła parę o innym składzie niż skład tej mieszaniny. Po skropleniu czytaj więcej


Gaz ziemny

Gaz ziemny przeważnie towarzyszy pokładom ropy naftowej, ale występuje również samodzielnie. Złoża ropy i gazu powstały w podobny sposób – w wyniku przeobrażenia szczątków organicznych nagromadzonych w skałach osadowych, głównie czytaj więcej


Kiwon

Jest to pompa, zwana inaczej żurawiem pompowym lub konikiem. Dzięki niej można wydobywać ropę naftową ze złoża, w którym ciśnienie jest zbyt niskie, aby mogła ona wydostawać się czytaj więcej


Kopanka

Umocniona (najczęściej drewnem i łojem) studnia, z której ręcznie czerpano ropę naftową. Budowa kopanki była bardzo niebezpieczna. Kopaczom groziło zasypanie przez osuwającą się ziemię oraz zatrucie gazami wydostającymi się czytaj więcej


Łebak

Robotnik zajmujący się wydobyciem ropy naftowej w najprostszy sposób: za pomocą miotły z końskiego ogona, którą zanurzał w ropie pojawiającej się w zagłębieniach lub dołkach specjalnie kopanych i wykręcał do wiader, lub czytaj więcej


Maziarz

Mężczyzna trudniący się wydobywaniem ropy naftowej z płytkich kopanek i naturalnych wycieków, a także jej przeróbką (chałupniczą destylacją) i handlem uzyskanymi w jej rezultacie smarami technicznymi i olejami. Zajęcie to do drugiej czytaj więcej


Pompa do wody

Dużym problemem przy wykonywaniu kopanek była woda, która mogła przerwać prace, jeżeli nie udało się jej skutecznie odprowadzić. Także wiercenie za pomocą wież wiertniczych i późniejsza eksploatacja złoża uruchamiały czytaj więcej


Rafineria

W rafinerii proces obróbki ropy naftowej składa się z trzech etapów: destylacji frakcyjnej (patrz: destylarnia), krakingu (przerób ciężkich frakcji ropy naftowej poprzez rozrywanie długich łańcuchów węglowodorowych, dzięki czytaj więcej


Ropa naftowa

Ropa naftowa (dawniej „skałolej”, czyli olej skalny, łac. petroelum od słów petra: „skała” i oleum: „olej”) jest mieszaniną węglowodorów oraz substancji nieorganicznych. Po wydobyciu ze złoża jest ciemnobrunatnej bądź czarnej czytaj więcej


Trójkąt

Uproszczona forma wieży wiertniczej, którą stawiano nad szybem. Trójkąt budowano z trzech drewnianych bali, spiętych na szczycie. Z czasem w krajobrazie galicyjskim trójkąty zostały wyparte przez wieże wiertnicze.


Wentylator

Poważne niebezpieczeństwo zagrażające życiu robotników schodzących do kopanego otworu stanowił gaz ziemny. Skuteczna wentylacja była więc sprawą życia i śmierci. Początkowo używano w tym celu gałęzi jodłowych, gęsich skrzydeł czytaj więcej


Wiertnica kanadyjska

Kanadyjski inżynier William Henry McGarvey zastosował nowatorską w Galicji metodę wiercenia udarowego za pomocą wiertnic kanadyjskich, udoskonalonych później i dostosowanych do warunków lokalnych. Innowacyjność tego urządzenia polegała na tym, że obracający czytaj więcej


Wosk ziemny (ozokeryt)

Ozokeryt, czyli wosk ziemny, jest związkiem węgla i wodoru towarzyszącym ropie naftowej. W temperaturze poniżej 50°C jest ciałem stałym o brunatnej lub żółtej barwie. Odkryto go w Borysławiu w latach czytaj więcej

 • Małopolski Instytut Kultury
  ul. 28 lipca 1943 17c
  30-233 Kraków
  tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75
  faks: +48 12 422 55 62

  Kontakt do koordynatora

  Newsletter

  Projekt edukacyjny Galicyjski Teksas

  Projekt zakłada opracowanie i wydanie gry historyczno-ekonomicznej jako atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu uczenia historii, wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości. Celem jest przypomnienie historii dziewiętnastowiecznej Galicji będącej kolebką przemysłu naftowego oraz zaprezentowanie kilkunastu postaci działających wówczas przedsiębiorców. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

  lato w teatrze
  lato w teatrze

  Partner projektu:

  lato w teatrze