OC. Oil City

oil city

Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota

Gra inspirowana historią dziewiętnastowiecznych pionierów przemysłu naftowego z Galicji. Jest ona symulacją prowadzenia biznesu dla 9–30 osób od 13 roku życia. Gracze wchodzą w role historycznych przedsiębiorców i działają w trzyosobowych spółkach. Uczestnicy podczas rozgrywki uczą się współpracy w grupie, zarządzania ryzykiem, inwestowania i planowego działania w warunkach gwałtownych zmian cen surowców. Wydawcą gry jest Małopolski Instytut Kultury.

O projekcie

Projekt Galicyjski Teksas zakłada opracowanie, publikację i upowszechnienie symulacyjnej gry historyczno-ekonomicznej jako atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu uczenia historii, wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości. Stworzona w ramach projektu gra Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota jest trzecią pozycją serii historycznych gier edukacyjnych Małopolskiego Instytuty Kultury. Dotychczas wydane zostały: Pierścień św. Kingi (2006) i Chłopska Szkoła Biznesu (trzy wydania: 2010, 2012, 2015).

Idea przewodnia i cele

Projekt ma na celu przypomnienie historii pionierskiego okresu w przemyśle naftowym jako bezprecedensowego przykładu rozkwitu przedsiębiorczości w Galicji, uzmysłowienie odbiorcom polskiego wkładu w rozwój przemysłu naftowego w drugiej połowie XIX wieku, a także zaprezentowanie kilkunastu postaci wybranych historycznych przedsiębiorców. Wszystkie te postaci cechowały się gospodarnością, przedsiębiorczością, odwagą i wytrwałością, z jaką podejmowali się poszukiwania, wydobywania, destylacji i sprzedaży czarnego złota. Gra jest narzędziem realizacji celów projektu i atrakcyjną interpretacją historii licznych małych, często zapomnianych miejscowości, które galicyjscy przedsiębiorcy zamieniali w „żyły czarnego złota”. Przypomina ona kilkanaście miejscowości (np. Siary, Bóbrka, Schodnica), które były ważnymi ośrodkami galicyjskiego przemysłu naftowego.

Inspiracją dla projektu jest historia pionierów przemysłu naftowego działających w drugiej połowie XIX wieku. Na przełomie 1852 i 1853 roku w lwowskiej aptece Pod Złotą Gwiazdą Jan Zeh oraz Ignacy Łukaszewicz wydestylowali ropę naftową. W tym samym okresie w Galicji zaczęły powstawać pierwsze przedsiębiorstwa naftowe: w 1852 roku w miejscowości Siary książę Stanisław Jabłonowski założył pionierską kopalnię ropy naftowej, a dwa lata później Ignacy Łukaszewicz wraz z wspólnikami Tytusem Trzecieskim i Karolem Klobassą stworzyli wzorcowe przedsiębiorstwo naftowe w Bóbrce. W późniejszym okresie odkryto wielkie złoża ropy naftowej w Słobodzie Rungurskiej i Borysławiu. Największym i najbardziej znanym szybem naftowym Galicji był w owym okresie Oil City położony w Tustanowicach. Często pojawiał się on na wydawanych wówczas kartach pocztowych.

 

pocztowka1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


 • Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
  ul. 28 lipca 1943 17c
  30-233 Kraków
  tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

  Kontakt do koordynatora

  Newsletter

  Projekt edukacyjny Galicyjski Teksas

  Projekt zakłada opracowanie i wydanie gry historyczno-ekonomicznej jako atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu uczenia historii, wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości. Celem jest przypomnienie historii dziewiętnastowiecznej Galicji będącej kolebką przemysłu naftowego oraz zaprezentowanie kilkunastu postaci działających wówczas przedsiębiorców. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

  lato w teatrze
  lato w teatrze

  Partner projektu:

  lato w teatrze